دکتر الهه شیردل متخصص طب فیزیکی و توانبخشی تهران

درباره ما

دکتر الهه شیردل متخصص طب فیزیکی و توانبخشی الکترودیاگنوز (دارای بورد تخصصی)، نوار عصب و عضله، ضایعات اعصاب محیطی و عضلانی و مفاصل می باشند.