دکتر الهه شیردل متخصص طب فیزیکی و توانبخشی تهران

ترکشن

ترکشن

تراکشن پزشکی یک روش درمانی است که در آن نیروهای کششی به سوی بدن اعمال می‌شوند تا جلوی فشار یا فشارهای نامطلوب در برخی از اجزاء بدن را گرفتار کرده و مشکلات مختلفی از جمله مشکلات ستون فقرات را بهبود دهد. این روش به طور گسترده در مواردی مانند درمان مشکلات دیسک فقرات، کمر درد، گردن درد، و برخی مشکلات عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در تراکشن، نیروهای کششی ممکن است از طریق وسایل مختلفی نظیر تراکشن گرها، میزها یا دستگاه‌های خاصی اعمال شوند. این نیروهای کششی بر روی اندام مورد نظر قرار گرفته و باعث کشش و تخلیه فشار از ساختارهای داخلی بدن می‌شوند.

تراکش می‌تواند به صورت یکی از دو نوع انجام شود:

  1. تراکشن اسکلتی (Skeleton Traction): در این نوع تراکش، نیروهای کششی به وسیله یک ساختار متصل به استخوان‌ها اعمال می‌شوند. این می‌تواند با استفاده از ویسکوزیته (مقاومت به حرکت) پوست یا از طریق دستگاه‌های مختلفی مانند چرخ‌های برقی اجرا شود.

  2. تراکشن عضلانی (Skin Traction): در این حالت، نیروهای کششی از طریق نرم‌افزارهای پوستی (مثل بندها یا کمربندها) به اندام مورد نظر اعمال می‌شوند. این نوع تراکش معمولاً برای ایجاد کشش سبکتر به منظور کنترل درد یا پیشگیری از حرکات غیرمطلوب در اندام‌ها استفاده می‌شود.

تراکش پزشکی ممکن است به عنوان یکی از گزینه‌های درمانی در مواجهه با برخی از مشکلات مختلف ستون فقرات و اندام‌ها مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، قبل از استفاده از این روش، معمولاً نیاز است تا یک تجویز پزشکی و ارزیابی دقیق توسط متخصص انجام شود تا از انتخاب مناسب و اجرای صحیح تراکش برخوردار باشیم.